Tjänster

Tjänster

Att åstadkomma förändring i livet är inte alltid lätt på egen hand och ibland behöver man söka hjälp utanför den ”privata” sfären eller att man faktiskt inte har någon annan människa i sin närhet som man kan prata med. Då kan det vara skönt att komma till någon helt utomstående oavsett hur min privata situation ser ut. Du kanske går igenom en depression, livskris eller har ångest eller känner dig utmattad etc

Parrelation

Det kan också handla om en parrelation som behöver redskap för att komma vidare i en ”avstannad” relation. Problemen kan vara många och av olika karaktär. Vi på Human Navigation erbjuder dig KBT dvs kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, schematerapi, coaching, stödsamtal, spänningsreducerande tekniker och parterapi.

Vi håller också utbildningar i stressrelaterad Ohälsa, konflikter på arbetsplatsen, psykosocial arbetsmiljö etc.